Uniwersytet Zielonogórski przygotowuje rozbudowę kompleksu edukacyjnego za ponad 17,4 mln zł

Uniwersytet Zielonogórski złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego rozbudowy bazy edukacyjnej. W ramach przedsięwzięcia, istniejące obiekty powiększone zostaną na potrzeby kierunków technicznych. Koszt inwestycji szacuje się na ponad 17,4 mln zł, z czego 14,8 mln zł będzie pochodzić z dofinansowania unijnego.

Źródło: PREM