PKP planują pozyskać współinwestora do realizacji w Gdańsku hotelu na 50 miejsc

PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku przygotowuje rozbudowę dworca Gdańsk-Oliwa. W centralnej części modernizowanego kompleksu planowane jest uruchomienie hotelu na ok. 50 miejsc noclegowych oraz dodatkowo ok. 1 tys. m2 powierzchni przeznaczonej na cele handlowo-usługowe. Wkrótce ma zostać ogłoszone postępowanie w celu wyłonienia współinwestora przedsięwzięcia.

Źródło: PREM