Inwestowanie w nieruchomości

Na rynku nieruchomości wiele nieruchomości jest kupowanych w celach inwestycyjnych lub spekulacyjnych. Różnica między obiema formami zakupów nieruchomości w celach uzyskania zysków dotyczy przede wszystkim możliwości realizowania zysków, gdzie inwestowanie najczęściej dotyczy znacznie dłuższego okresu czasu, w którym nieruchomość ma przynieść zyski, gdy spekulacja to przede wszystkim chęć uzyskania zysków w możliwie krótkim terminie czasu.

Przy zakupach nieruchomości w celach inwestycyjnych, czyli w celu odsprzedania nieruchomości w przyszłości i uzyskania zysków zakupy długoterminowe są znacznie łatwiejsze nawet dla osób nie mających odpowiedniej wiedzy o rynku nieruchomości. W długim okresie czasu rynek nieruchomości na naturalne tendencje do wzrostu wartości. Przy zakupach krótkoterminowych bardzo ważna jest wiedza o szybkich zmianach dotyczących rynku nieruchomości, co pozwala na szybką zmianę ceny nieruchomości w stosunku do ceny zakupu choćby ze względu na korzystność położenia nieruchomości.