Protezy potrafią posiadać charakter miły dla oka, idealnie maskując przy tym brak nogi lub ręki.

Uraz płodu w okresie ciąży potrafi prowadzić do niewykształcenia się kończyn lub ich zdeformowania. Przyczyny tegoż zjawiska nie są jednak bardzo dobrze zbadane. Faktem jest, iż na kilkadziesiąt tysięcy urodzeń przychodzą na świat maluchy bez prawidłowo rozwiniętych nóżek i rączek. Kolejną, którą to możemy zaliczyć do osób nie będących w pełni sprawnych ze względu na brak kończyn stanowią ofiary wypadków lub ludzie po amputacjach ratujących życie. Niezależnie od tego, w jakiej grupie jest niepełnosprawna osoba, jej komfort życia jest znacząco mniejszy w odniesieniu do osób całkowicie sprawnych. Osoby takie w bardzo wielu przypadkach wymagają pomocy pozostałych żeby mogły działać. Trwałe kalectwo obniża ruchliwość oraz zawodową aktywność. Wiąże się z pojawieniem się depresji a także pozostałych chorób natury psychicznej. Pośród osób niepełnosprawnych panuje uczucie wykreślenia oraz odtrącenia przez innych. Nauka jednakże nie stoi w miejscu. W skutek wojen światowych a także pozostałych konfliktów, wystąpił gwałtowny przyrost ludzi po amputacjach, których to życie straciło na jakości. Miało to wpływ na rozwój w dziedzinie protetyki, nauki zajmującej się projektowaniem protez kończyn górnych a także dolnych. Proteza proteza bioniczna może posiadać różnorodne sposoby użycia. Dużo zależy od preferencji mężczyzny lub kobiety, dla której jest tworzona. Protezy potrafią mieć charakter ładny, perfekcyjnie maskując przy tym brak nogi lub ręki. Potrafią równieżzastępować użyteczność utraconej albo nierozwiniętej nogi lub reki tak samo jak protezy bioniczne. Ich niezwykle zaawansowana budowa perfekcyjnie imituje ruchy nogi i reki i jej funkcje. Protezy te okazują się być coraz bardziej doskonałe oraz umożliwią realizowanie wręcz precyzyjnych czynności. Dużą wadą ich jest jeszcze dość wysoka cena. Ciekawe jest, że bioniczne protezy kierowane są za pomocą impulsów elektrycznych emitowanych poprzez nasz mózg. Przypomina to działanie prawdziwej ręki. Bioniczne protezy w sposób naturalny wiążą efektywność z wyglądem. Idealnie oddają aktywność stawów kolanowych, łokciowych oraz stawów skokowych. Poprzez to pacjent ma możliwość ruszać nową nogą lub ręką w dużym zakresie. Położenie amputacji nie jest wówczas tak ważne. Z użyciem nowoczesnej techniki pacjent ma możliwość w końcu funkcjonować bez ograniczeń. Protetyka to nie tylko budowa ale też naprawa protez. Poddawane eksploatacji mają prawo się psuć. Wynika to z ich zwykłego zużycia. U pociechw wielu przypadkach wraz z ich wzrostem musimy poddawać protezę przebudowie lubtworzyć nową. Głównym zadaniem w protetyce powinno być szczęście pacjenta. Proteza powinna być tworzona z surowców bezpiecznych. Ma ona notoryczny kontakt z organizmem a także nie powinna być przyczyną alergii oraz podrażnień. Perfekcyjna proteza odznacza się też lekkością oraz wytrzymałością. Dziedzina protetyki daje szanse na dużo możliwości. Najistotniejsze to powrót do społeczeństwa oraz możliwość załatwiania łatwych czynności dnia codziennego. Sposobność załatwienia głównych wymagań fizjologicznych może być dla takiej osoby przełomem w odbudowywaniu zniszczonej wiary w siebie.

Back to Top