Osoba pracująca w biurze konstrukcyjnym regularnie sprawdza skończone obiekty.

Jak zapewne w każdej branży, tak też w branży budowlanej funkcjonują spółki, jakich specjalizacje są do siebie niezwykle podobne. Dobrym przykładem są biura projektowe i biura konstrukcyjne. Przez wielu z nas biura projektowe kojarzone są poprawnie – jako zespół architektów wykonujących projekty budynków.

 

Znacznie więcej niepewności wywołują biura konstrukcyjne. Czym zatem jest biuro konstrukcyjne? Jego profesjonaliści – to przede wszystkim inżynierowie- zaczynają pracę w chwili stawiania budynku. Na początek dokonują wielu ważnych obliczeń a dodatkowo dokładnej analizy rozwiązań technicznych po to, żeby budynek zbudowany był z ekonomicznych komponentów, ale również spełniał wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Następnie pracownicy biura wybierają elementy nośne by zapewnić wytrzymałość danej budowli.

 

Ludzie , którzy są zatrudnieni w biurze konstrukcyjnym są zatem realizatorami powstałego szkicu, który potem wprowadzany jest w życie. Każdy projektant konstrukcji powinien mieć adekwatne zdolności. Są to między innymi: – dobra znajomość systemów do projektowania- biegłość w wykonywaniu obliczeń dotyczących wytrzymałości; – tworzenie technicznych rysunków; – znajomość obsługi komputera. Zatrudnienie w biurze konstrukcyjnym wiąże się z pracą przed komputerem. Z tą pracą wiąże się praca nad programami komputerowymi, stała współpraca z biurami architektonicznymi a także stałe kontakty z klientem. Pracownik biura konstrukcyjnego regularnie sprawdza postawione już budynki i dba o to, by konstrukcja nie zawiodła w trakcie użytkowania.

Back to Top