Oprogramowanie LoMag: jak przeprowadzić proces dekompletacji?

Mogłoby się wydawać, że zarządzanie magazynem  jest procesem wyjątkowo trudnym, a zarazem czasochłonnym.

Oczywiście jest to prawda w przypadku, gdy nie korzystamy z wsparcia profesjonalnego oprogramowania. W dzisiejszych czasach zdecydowana większość firm decyduje się na wdrożenie profesjonalnych systemów informatycznych. Jest to najrozsądniejsze rozwiązanie, jeśli chcemy ułatwić sobie prowadzenie ewidencji.

Program magazynowy LoMag jest na tyle uniwersalny,

że sprawdzi się w firmach działających w wielu różnych branżach np. spożywczej, przemysłowej, e-commerce. Proces dekompletacji Proces dekompletacji jest odwrotnością procesu kompletacji. W tym przypadku z gotowego produktu wydzielane są konkretne towary, które trafiają do magazynu. Wiadomym jest, że nie w każdym przypadku jest to możliwe. Dotyczy to tylko wybranych grup towarów. Dekompletacja musi zostać potwierdzona odpowiednim dokumentem. Plusem jest fakt, że w oprogramowaniu LoMag wygenerujemy go w ekspresowym tempie. Nie musimy więc obawiać się, że zajmie nam to zbyt dużą ilość czasu. Nowy dokument dekompletacji Uruchamiamy oprogramowanie, a następnie wybieramy właściwy obiekt magazynowy. Klikamy w “Dokumenty” – “Kompletacje”, jednak w tym przypadku postępujemy zupełnie odwrotne. Produktem finalnym będą poszczególne surowce, które trafią do magazynu. W procesie dekompletacji możemy rozłożyć biżuterię (powstałą na skutek kompletacji) na złoto oraz srebro. Stan magazynowy biżuterii zmniejszy się. Wzrośnie ilość wyżej wymienionych surowców. Jest to jedynie przykład, jednak w każdym przypadku proces ten przebiega podobnie.

Back to Top